• พุทธบูชา 02-426-3414
  • กัลปพฤกษ์ 02-002-5868
  • KIN (นาคนิวาศ) 02-020-1171
  • Senizens (บางแวก) 02-288-0182

บริการของเรา

กายภาพบำบัด

บริการด้านกายภาพบำบัดจากนักกายภาพบำบัด
และเครื่องมือที่ทันสมัย


รายละเอียด

กิจกรรมบำบัด

บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน จากการวิเคราะห์กิจกรรม
เพื่อให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายละเอียด

จิตวิทยาบำบัด

ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาเพื่อให้ผู้รับบริการ
สามารถจัดการปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์


รายละเอียด

อรรถบำบัด

วินิจฉัยหาความผิดปรกติทางภาษาและการพูด
ในผู้ป่วยที่มีภาวะเสียการสื่อความหมายจากโรคหลอดเลือดสมอง


รายละเอียด

ธาราบำบัด

การบำบัดร่วมกับการออกกำลังกายในน้ำ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
ความเเข็งแรง การทรงตัว และการฝึกเดิน


รายละเอียด

สตูดิโอ

โปรแกรมดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
ที่ออกแบบเฉพาะบุคคลและแบบกลุ่ม


รายละเอียด

กายภาพบำบัดที่บ้าน

ประเมินและวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่บ้าน
จากนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ


รายละเอียด

อบรมการยศาสตร์

การฝึกอบรมจากทีมส่งเสริมสุขภาพ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


รายละเอียด

สินค้าสุขภาพ

อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย
และสินค้าที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียด

ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

ตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ
เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมภายในบ้าน
ได้อย่างปลอดภัย


รายละเอียด

เกี่ยวกับเรา

สาขาพุทธบูชา สาขากัลปพฤกษ์ สาขา KIN

ความเป็นมา

Health designs เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งดำเนินกิจการโดย บริษัท บ้านสวน จำกัด โดยมีแนวคิดในการนำนักกายภาพบำบัดที่มีความสามารถและมีความชำนาญเฉพาะทาง ให้บริการรักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพ แก่บุคคล และประชาชนทั่วไป ในชื่อ “คลินิกกายภาพบำบัดบ้านสวน” (ชื่อเดิม)

เพื่อสร้างความชัดเจนและเป็นสากลในการให้บริการมากขึ้น จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น “คลินิก เฮลธ์ดีซายด์กายภาพบำบัด” และได้ทำการจดทะเบียนและดำเนินกิจการภายใต้ บริษัท บีเอสเอช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด โดยมีแนวคิดที่เป็นคลินิกกายภาพบำบัดให้บริการ ดูแลและออกแบบแนวทางการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วย สามารถเลือกแนวทางการรักษาและบริการได้ด้วยตนเอง และมีบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตบำบัด ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการภายใต้ความหลากหลายที่ลงตัว

Jiraporn Porisvanich
Chutima Junchai
Kanjana Kaewkong
Jessada Kruakaew
Atinuch Inpane
Anecha Horasart
Duangwan Srisiri
Montawan Sawatdipan

ทีมงาน

ดูแลคนไข้ด้วยใจ ห่วงใยทุกความรู้สึก
กภ. เจษฎา เครือแก้ว

ความสุขที่สุด ของการเป็นนักกายภาพบำบัด คือ
"การที่เห็นคนไข้หายดี และช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้ง"
กภ. ดวงวรรณ ศรีศิริ

กายภาพบำบัด สองมือ สร้างสองสุข
"สุขภาพที่ดี และความสุขในการกลับไปใช้ชีวิต"
กภ. ณัฐชนน ลี้ดารา

Paratakorn Veethong
Darika Sakuntanaga
Sarin Wiramwet
Russarin Phatnithithum
Somsri Suksupat
Varissara Navaprapakul
Purida Suwanpitak
Natchanon Leedara

คณะผู้บริหาร