02-426-3414 (พุทธบูชา), 02-002-5868 (กัลปพฤกษ์), 02-020-1171 KIN (นาคนิวาส), 094-985-2925
สิ่งที่ควร "หลีกเลี่ยง" หากไม่อยากเป็นกระดูกสันหลังคด
เมื่อรู้ว่าควรหลีกเลี่ยงแล้ว ก็ควรรู้วิธีการรักษาด้วยนะคะ