02-426-3414 (พุทธบูชา), 02-002-5868 (กัลปพฤกษ์), 02-020-1171 KIN (นาคนิวาส), 094-985-2925

Home Health Designs

บริการ

  • ออกแบบต่อเติม รีโนเวท ที่อยู่อาศัย
  • ออกแบบตกแต่งภายใน บิ้วอินเฟอร์นิเจอร์
  • ออกแบบจัดสวน ปรับภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้สอย สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานจริงได้อย่างเหมาะสมช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของผู้สูงอายุและผู้ป่วยให้สามารถดำเนินกิจกรรภายในบ้านได้อย่างปลอดภัยมีความสะดวกสบายมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงมีความสุขที่ได้พักอาศัยอยู่