กายภาพบำบัด…รักษาอะไรได้บ้างนะ?

Estimated read time 0 min read

หลายคนเมื่อได้ยินคำว่า”กายภาพบำบัด” คงเคยสงสัยว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะ?

กายภาพบำบัด เป็นวิชาชีพหนึ่งทางการแพทย์ที่ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ งานของเราสามารถตรวจประเมิน วิเคราะห์เกี่ยวกับการเคลื่อนท่อนไหวได้ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะยังเป็นคนที่มีสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยด้านการเคลื่อนไหวก็ตามค่ะ

เราทั้งรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ผู้คนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี อีกทั้งเข้าใจถึงความเจ็บป่วยที่จะต้องได้รับการดูแล ด้วยจิตใจที่มีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจ

เสน่ห์อย่างหนึ่งของคำว่า “กายภาพบำบัด” คือสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยของเราให้ดีขึ้นได้ด้วยเพียง “หนึ่งสมองและสองมือ”

มาร่วมสร้างสุขภาพที่ดีกันกับเราเถอะค่ะ

You May Also Like

More From Author